Strona główna
Badanie lekarskie
Wkładki FORMTHOTICS
O mnie
Kontakt
Geleria
Cennik


Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od 1976 roku do dnia dzisiejszego pracuję w Zarządzie Służby Zdrowia MSWiA w Łodzi gdzie współtworzyłem Pracownię Usprawniania Leczniczego i byłem jej długoletnim kierownikiem.


Posiadam specjalizacje:

  • II stopnia w zakresie fizjoterapii i balneoklimatologii,
  • II stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
  • I stopnia w zakresie rehabilitacji ogólnej.

W ramach dokształcania podyplomowego odbyłem cykl szkoleń w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie I Katedra i Klinika Neurologii Śl. AM  w Katowicach z zakresu Manualnej terapia zespołów bólowych kręgosłupa pod naukowym kierownictwem prof. Karela Lewita i dr. n. med. Zbigniewa Arkuszewskiego.

Przeprowadziłem przewód doktorski i obroniłem pracę doktorską w AM w Łodzi na temat: „Ocena skuteczności terapii manualnej, kinezyterapii oraz magnetoterapii w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa”


Obecnie jestem konsultantem krajowym Służby Zdrowia MSWiA w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Współpracowałem z prof. Wiktorem Degą – nestorem polskiej ortopedii i twórcą polskiej szkoły rehabilitacji oraz prof. Kazimierą Milanowską.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny  Manualnej.

Top