Strona główna
Badanie lekarskie
Wkładki FORMTHOTICS
Rodzaje i Zastosowanie
Ból pięty i kolana Wady stóp
Formthotics junior
O mnie
Kontakt
Geleria
CennikHiperpronacja powoduje nadmierne napięcie rozcięgna podeszwowego oraz mięśni towarzyszących stopy. Jest to główna przyczyna dolegliwości bólowych w obrębie pięty.
Wkładki Formthotics oferują znaczną stabilizację i kontrolę hiperpronacji poprzez zwiększenie kąta osi dolnego stawu skokowego oraz zaryglowanie stawu śródstępowego. Rezultatem takiego działania jest zredukowanie obciążenia struktur anatomicznych stopy i uwolnienie pacjenta od dolegliwości bólowych okolic pięty. 


Ból pięty jest bardzo częstą skargą zgłaszaną przez pacjentów. Dolegliwości mogą pojawić się we wszystkich grupach wiekowych, jednak bardzo rzadko występują poniżej 8 roku życia.

Ból ostry lub przewlekły może być zlokalizowany po zewnętrznej bądź wewnętrznej stronie pięty, centralnie, bocznie, w okolicy ścięgna Achillesa, wypromieniowanym na boczne powierzchnie kości piętowej.
Dolegliwości bólowe po odpoczynku mogą nasilić się lub zmniejszać. Aktywność ruchowa może powodować stopniowe narastanie bólu w ciągu dnia. Liczba jednostek chorobowych, które dają objawy bólowe w okolicy pięty jest duża i obejmuje szeroki zakres artropatii zapalnych i zwyrodnieniowych, chorób metabolicznych, usidlenia nerwów, urazów i zespołów przeciążeniowych.
 Wszystkie przedstawione wyżej schorzenia możemy podzielić na dwie podstawowe grupy z powodu etiologii: metaboliczne i mechaniczne. Dolegliwości bólowe z reguły możemy zaliczyć do jednej z kategorii. Zdarzają się czasami przypadki, w których ból spowodowany jest zarówno wadami metabolicznymi jak i mechanicznymi. Kluczem do prawidłowej diagnozy jest dokładny wywiad lekarski oraz precyzyjne badanie pacjenta. W ramach badanie korzystamy z rtg, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badań laboratoryjnych.
Badanie biomechaniki stopy daje informację o stanie napięcia rozcięgna stopy i mięśni, które powstaje w wyniku znaczącej hiperpronacji w dolnym stawie skokowym i braku zaryglowania śródstopia w fazie propulsji wtórnej do całkowitej lub częściowo skompensowanej szpotawości pięty bądź przedstopia albo elastycznej koślawości przedstopia.

Ból pięty może powodować stopa wydrążona w przypadku działania nadmiernych sił na struktury anatomiczne podeszwowej części. Stopa końska z przykurczem mięśnia brzuchatego łydki powinna być także wyeliminowana jako przyczyna dolegliwości. 


W przypadku dolegliwości bólowych pięty spowodowanych wadą mechaniczną, prawidłowym jest rozpoczęcie leczenia od wykonania wkładek i obserwacja wyniku leczenia. Można zastosować plastrowanie (tapping), według schematów stosowanych w sporcie.
Jeżeli po zastosowaniu plastrowania, dolegliwości zmniejszą się bądź ustąpią w ciągu 24 - 72 godzin, otrzymujemy informację diagnostyczną o konieczności leczenia przy pomocy wkładki Formthotics. Dla przeciętnego pacjenta wkładka o średniej gęstości może być użyta w początkowej fazie leczenia. Jeżeli mamy do czynienia z ostrogą piętową można dodatkowo pod wkładkę dołożyć w okolicy pięty element w kształcie litery "U" o grubości 7mm.

Oprócz kontroli hiperpronacji, zwiększona jest amortyzacja obciążenia stóp. Jednocześnie występuje podparcie łuku stopy i odciążenie sił związanych z wydrążeniem łuku stopy oraz współistniejącym szpotawym ustawieniem pięty.

Wkładki Formthotics poprzez swoją zdolność amortyzacji, kontrolę ruchu kości piętowej w płaszczyźnie czołowej, redukują dolegliwości bólowe w bardzo krótkim czasie, nawet w ciężkich stanach klinicznych takich jak: Osteohonditis, zapalenie wyrostka piętowego.


Hiperpronacja z następującym wtórnie, narastającym ruchem skrętnym piszczeli często prowadzi do zmiany trakcji rzepki. W połączeniu z przeciążeniem vastus lateralis, zanikiem vastus medialis daje w konsekwencji podrażnienie i zniszczenie chrząstki wewnątrzstawowej (rzepki i kłykci). Wkładka Formthotics daje znaczną stabilizację i kontrolę hiperpronacji, w efekcie przywracając prawidłowy ruch kończyny, właściwą trakcję rzepki redukując dolegliwości bólowe.


Dolegliwości bólowe stawu kolanowego występują we wszystkich grupach wiekowych o różnych poziomach aktywności ruchowej, od rekreacji do wyczynowego uprawiania sportu.

Choroba Osgood-Chlattera, Choroba Blounta, kolano koślawe są to patologie wieku dziecięcego.

Dorośli doznają urazów stawu kolanowego z uszkodzeniem łąkotek i więzadeł głównie w przedziale przednio-przyśrodkowym i bocznym, uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich i tylnych. Ponadto występują problemy z fałdami błony maziowej, podwichnięcie rzepki, zespół pasma biodrowo-piszczelowego.
Wiele z wymienionych wyżej problemów powstaje w wyniku ruchu w płaszczyźnie poprzecznej stawu kolanowego, który jest generowany wewnętrzną rotacją podudzia powstająca wtórnie jako rezultat nadmiernej pronacji lub supinacji stopy (dolnego stawu skokowego).
Reasumując, na podstawie powyższych faktów, stabilizacja stopy (dolnego stawu skokowego) będzie zawsze prowadzić do zredukowania dolegliwości bólowych stawu kolanowego.


Kluczem do skutecznego leczenia jest uważny i szczegółowy wywiad, badanie fizykalne i właściwie przeprowadzone badania dodatkowe.
Multidyscyplinarne podejście do leczenia jest postępowaniem z wyboru.
Atroskopia daje nam w chwili obecnej najdokładniejszą odpowiedź na pytanie o stopień uszkodzenia stawu kolanowego.
Fizykoterapia, aktywna rehabilitacja, wzmocnienie aparatu mięśniowego są nieodzownym elementem leczenia.
Bardzo ważnym elementem leczenia jest stabilizacja stopy i likwidacja nadmiernej pronacji lub supinacji.

Wkładki ortopedyczne Formthotics powodując znaczną stabilizację stopy, usuwają nadmierną supinację lub hiperpronację. Pozwala to na prawidłowy, osiowy ruch w stawie kolanowym, zmniejszając dolegliwości bólowe.
ZASADNICZY NAGMINNE POWTARZANY BŁĄD W OCENIE BUDOWY I FUNKCJI STOPY POLEGA NA BRAKU OBIEKTYWNEGO SCHEMATU POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO.

BADANIE STATYCZNE BEZ PODOSKOPU I OCENY WAD CHODU


•Stopa płaska/pes planus/
•Stopa płasko-koślawa/pes plano-valgus/
•Stopa poprzecznie płaska/pes transverso-planus/
•Stopa szpotawa/pes varus/
•Stopa wydrążona/pes excavatus/
•Stopa końska/pes equinus/
•Stopa piętowa/pes calcaneus/


FAZA I

Kontakt stopy z podłożem, kształt stopy-szeroka, elastyczna długa, pełni rolę doskonałego amortyzatora, adaptuje się do kształtu podłoża, połączenia więzadłowo stawowe są maksymalnie luźne.
Stopa ma maksymalną powierzchnię kontaktu z podłożem, staw skokowy dolny jest w maksymalnym położeniu pronacyjnym


FAZA  II

Stopa nadal ma pełen kontakt z podłożem, równocześnie druga kończyna jest uniesiona i przemieszcza się do przodu.
Stopa musi stać się stabilna ,cały ciężar ciała spoczywa na jednej kończynie, dodatkowo musi to być maksymalnie stabilny stan. Kość piętowa i dolny staw skokowy przyjmują położenie neutralne, co daje maksymalną stabilność ciała, wymiar stopy ulega zmianie wzrasta zwartość stawów skróceniu ulega wymiar podłużny i poprzeczny.


                                                      

                 

FAZA III-Propulsja

Stajemy na palcach i przenosimy całe ciało ku przodowi, stopa staje się krótka z maksymalnym pogłębieniem łuku ,stawy są w pełnej kongruencji, stopa jest wąska krótka.


  • Badanie statyczne i dynamiczne na podoskopie
  • Badanie chodu na bieżni z oceną położenia przodo- i tyłostopia, zakresu pronacji i supinacji w dolnym stawie skokowym
  • Test stania na jednej stopie - oczy zamknięte, stanie na palcach-oczy otwarte
  • Badanie kliniczne - test napięcia rozcięgna szerokiego w łuku stopy  


Ogólny - budowa, postawa, symetrie, sposób poruszania, chód

Odcinkowy statyczny - długości kończyn, obwody, ustawienie dowolne, przymusowe

Odcinkowy dynamiczny - ruchy bierne, czynne, chód, zakres ruchu w stawie skokowym dolnym, trakcja rzepek, ustawienie miednicyFunkcja/dysfunkcja
Zaburzenia czynnościowe stanowią większość przyczyn nie urazowych dolegliwości narządu ruchu.
Jednocześnie stanowią poważną przyczynę zaistniałych zmian chorobowych w strukturach tkanki chrzęstno-kostnej, aparatu więzadłowego, mięśni, nerwów.
Leczenie tylko objawów bez likwidacji przyczyn.
Rola genetyki, środowiska, trybu życia człowieka
Ewolucja na podłożu miękkim i podpierającym równomiernie cała powierzchnię stopy
Gwałtowne i wszechobecne utwardzanie i spłaszczenie podłóż w których żyjemy
Zanik aktywności fizycznej, siedzący tryb życia

Top